Banner
I tjänst

Församlingens storhet för mig är att det är en plats där alla åldrar kan få mötas. Därför är jag glad att jag får finnas med från söndagskola och scout till gemenskapsträffen.
Jag vill att församlingen skall vara en mötesplats där vi delar livet så väl tårar som skratt.
Det senaste åren har jag arbetat en del med andlig vägledning både i grupp och i enskilda samtal.
Jag vill bidra till en kyrka där både den som är van att gå i kyrkan och den som är ovan ska känna sig hemma.

Pastor & föreståndare Pär Arkbro
Telefon: 070-353 87 24
par.arkbro@equmeniakyrkan.nu

Jag älskar att få möta alla åldrar och att få vara i en generationsöverskridande gemenskap som den jag möter i en församling. För mig är kyrkan de människor som finns där och inte en byggnad.

Jag vill att kyrkan ska få vara en plats dit vi får komma med våra frågor och dela livet och tron. Där mötet med Jesus och varandra får förändra och förvandla liv. Jag tror på en tro och en Gud som har med hela livet att göra.
Jag tror att ditt liv, hela ditt liv, är viktigt för Gud!

Pastor & föreståndare Signe Malmsten
Föräldraledig t.om 15 juni 2019

0
1
2
3
4