Banner
Församling

Församlingen bildades 1876 som en frukt av 1800-talets väckelse i Sverige.
Församlingen tillhör kyrkosamfundet Equmeniakyrkan som bildats 2011 av Missionskyrkan, Baptistsamfundet och Metodistkyrkan i Sverige.
Hösten 2017 byter även församlingen namn från Missionskyrkan till Equmeniakyrkan.
Idag är cirka 240 personer medlemmar i Equmeniakyrkan i Vänersborg och många barn och ungdomar i Equmenia (det som förr kallades SMU).

Gudstjänsten är församlingens centrala mötesplats. Där möts vi från många olika åldrar. Det speglar också gudstjänsten där församlingens musikliv gestaltas med olika stilar och många medlemmar medverkar. I församlingen kan man både få ta emot men också ge och dela ansvar med andra.

Vi vill vara:
En kyrka för hela livet, där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen.

Utifrån den visionen vill vi vara en Öppen – Tydlig – Växande – Tjänande gemenskap.

I församlingen finns många mötesplatser som arbetsgemenskap på Karlsro, scout, föräldrafika, middagsbön, gemenskapsträff, stickkafé, gospelkör, arbete för Afrika, musikkår, tonår, gudstjänst, språkkafé och sport. Fler grupper hör också till vår kyrka som Eritreaner som på lördagar firar gudstjänst hos oss.
Veckogrupper delar gemenskap och arbete i kyrkan och människor samlas till bön i bönegrupper.
Varje år vid Valborg ordnar vi firande på Skräcklan och mer än 50 gånger har församlingen anordnad julstuga med försäljning. Det är mycket liv i församlingen.

Församlingen äger också en sommargård, Karlsro som inför skaffades på 50-talet, där man på sommaren firar gudstjänster. Där hålls också ett traditionellt midsommarfirande.

0
1
2
3
4