Banner
Välkommen till Equmeniakyrkan Vänersborg!

Equmeniakyrkan – en kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen

Equmeniakyrkan (tidigare Missionskyrkan) i Vänersborg vill vara en plats för gemenskap. En gemenskap där både glädje och sorg, tvivel och tro, och allt annat som livet är fullt av får plats.

Vi erbjuder många mötesplatser med olika inriktningar och för olika åldrar.

Ta del av allt detta på vår hemsida.

Varmt välkommen!

 
Kommande vecka i Equmeniakyrkan:
 

Nu har vi bytt namn!

Välkommen till Equmeniakyrkan
Vi heter inte Missionskyrkan längre för att:

Fakta 1
2007 bildade vår barn och ungdoms organisation en gemensam organisation med SMU:s och Metodistkyrkans samt Baptisternas ungdomsförbund
och tog sig namnet Equmenia.

Fakta 2
2011 bildade Missionskyrkan, Metodistkyrkan och Baptistsamfundet i Sverige ett gemensamt Kyrkosamfund och tog sig namnet Equmeniakyrkan

Vårt beslut
Vi vill ha samma namn som vårt kyrkosamfund och vi vill visa att vi hör ihop med våra barn och ungdomar i Equmenia.

0
1
2
3
4